• برای استفاده از خدمات سایت آقای سئوکار هر کاربر میتواند یک حساب کاربری ایجاد نماید.
  • کاربر مطلع است صرفاً اشخاصی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند حق استفاده از سایت آقای سئوکار و خرید محصول را دارا هست. 
  • کاربر می‌پذیرد اطلاعات خواسته‌شده در زمان ثبت‌نام و خرید محصول را به‌صورت صحیح و به‌روز وارد کنند و مسئول عدم صحت اطلاعات اعلام‌شده شخص کاربر است. 
  • کاربر موظف است صرفاً با ایمیل و شماره متعلق به خود نسبت به ثبت‌نام در سامانه آقای سئوکار اقدام نماید.
  • هر شخص صرفاً می‌تواند یک حساب کاربری داشته باشند.
  • در زمان ثبت‌نام، کاربر نام کاربری و کلمه‌ی عبور خود را تعیین می‌نماید. مسئولیت حفظ محرمانگی اطلاعات حساب کاربری بر عهده صاحب اطلاعات است. مسئولیت هرگونه اتفاقی که درنتیجه غفلت یا کوتاهی صاحب اطلاعات حادث شود، صرفاً بر عهده وی است. کاربر بدین‌وسیله موافقت می‌نماید هرگونه استفاده غیرمجاز از حساب کاربری و کلمه عبور خود یا هرگونه اقدام مخل امنیت را سریعاً به آقای سئوکار اطلاع دهد. تا زمانی که اطلاع‌رسانی به آقای سئوکار انجام‌نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام‌شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود.
  • کاربر حق ندارد به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهد یا حساب خود را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل کند و مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی نسبت به خدمات مربوط به آقای سئوکار انجام می‌شود به عهدۀ کاربری که اطلاعات هویتی وی ثبت شده است خواهد بود.
  • مسئولیت‌های قانونی بهره‌برداری از خدمات آقای سئوکار در مورد کاربر شخص حقوقی، متوجه مدیران مجموعه‌های مذکور خواهد بود.
  • کاربر همۀ داده‌پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده‌پیام‌های ارسال‌شده از ناحیۀ نامبرده غیرقابل استماع است.
  • کاربر آگاه است با ثبت‌نام در سامانه آقای سئوکار، ممکن است در راستای معرفی محصولات و خدمات و یا اطلاع‌رسانی رویدادها، ایمیل و یا پیامی را از سامانه آقای سئوکار دریافت نماید.